Süt İşlemleri

SÜT İŞLEMLERİ

Özel membranlarımız süt ön konsantrasyonunda üstün bir performans sergiler

AKAFOR Ultrafiltrasyon ve Ters Osmoz Membranları, süt filtrasyonu sırasında suyun giderilmesi ve bileşenlerin seçiminde üstün performans gösterir. 

Bu konsantre olmuş süt katıları (tozları) daha sonra peynir üretiminde, yoğunlaşmış süt ürünlerinde veya katkı maddesi olarak kullanılmak üzere gönderilir.  Ultrafiltrasyon işlemi sonrası meydana gelen permea (süzüntü sıvı); Ters Osmoz (RO) ve/veya Nanofiltrasyon (NF) vasıtasıyla konsantre edilebilmekte ve daha ileriki aşamada laktoz veya permea (süzüntü) tozu işlemlerinde kullanılmaktadır. 

Ayrıca Ultrafiltrasyon veya Ters Osmoz, sütün diğer tesislere nakledilmesi sırasında nakliyat hacminin azaltılması için (sütün) konsantrasyonunda kullanılır.