Ultrafiltrasyon

ULTRAFİLTRASYON HAKKINDA

Çok yönlü ve ekonomik çözüm

Ultrafiltrasyon (UF); emülsiyonlaştırılmış yağların, metal hidroksitlerin, kolloidlerin, emülsiyonların, dağınık materyalin, askıdaki katıların ve diğer büyük molekül ağırlıklı materyallerin su ve diğer çözeltilerden giderilmesinde kullanılan ve basınçla işletilen bir prosestir.  UF membranlar molekül ağırlığını tutma özelliği ile vasıflandırılmıştır.

UF; askıdaki katı, bakteri ve yüksek makro molekül konsantrasyonu (yağ ve su, meyve suyu, süt ve peynir altı suyu, elektrokaplama boyaları, farmasötikler, polivinil alkol ve indigo, içme suyu ve üçüncül atıksu) çözeltilerinin arıtımında kullanılır.

 

UF Spiral Membranlar
Ultrafiltrasyon Tübüler Membranlar
Ultrafiltrasyon Hollow Fiber Membranlar