AmiPur PLUS amin saflaştırma sistemi, amin devresinden ısıya dayanıklı tuzları (HSS) sürekli olarak uzaklaştırmak için Recoflo® iyon değişimine sahiptir. Bir fakir amin çözeltisi, HSS’nin seçici olarak çıkarıldığı ve saflaştırılmış aminin devreye geri döndürüldüğü iyon değişim reçinesi yatağından geçerek tutarlı performans ve azaltılmış amin satın alma maliyetleri sağlar.

Faydaları
  • Azaltılmış amin maliyetleri
  • Geliştirilmiş emici ekonomisi ve performansı
  • Küçük ayak izi
  • Sürekli olarak düşük HSS seviyeleri
  • Azaltılmış ekipman korozyonu
Uygulamalar
  • Amin saflaştırma
  • Petrol ve gaz rafinerilerinde amin arıtma