ASRU İyon Değişimi

Küçük konsantrasyonlarda, bizmut, antimon ve arsenik, bakır elektrolitinde kirletici seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olabilecek zayıflıklar üretebilir. Ancak daha büyük konsantrasyonlarda operasyon için sorun yaratabilirler. Recoflo® teknolojisine dayanan AsRU Arsenik Geri Kazanım Ünitesi, bakır arıtma işlemlerinde arseniği bakır elektrolit akışından seçici olarak ayırır ve konsantre eder. Sonuç, işlemde yeniden kullanılabilen saflaştırılmış bir elektrolit akışıdır.

Faydaları
  • Daha az kireç alımı
  • Azaltılmış atık işleme maliyetleri
  • Daha az sülfürik asit alımı
  • Artan süreç verimliliği
  • Daha düşük kirletici madde seviyeleri
Uygulamalar
  • Bakır arıtma