BARS İYON DEĞİŞİMİ

Küçük konsantrasyonlarda, bizmut, antimon ve arsenik, bakır elektrolitinde kirletici seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olabilecek zayıflıklar üretebilir. Ancak daha büyük konsantrasyonlarda operasyon için sorun yaratabilirler. Recoflo® teknolojisine dayanan BARS Bizmut ve Antimon Geri Kazanım Sistemi, bakır arıtma işlemlerinde bakır elektrolit akışından bizmut ve antimon tuzlarını seçici olarak ayırır ve çökeltir. Sonuç, işlemde yeniden kullanılabilen saflaştırılmış bir elektrolit akışıdır.

Faydaları
  • Daha az kireç alımı
  • Azaltılmış atık işleme maliyetleri
  • Daha az sülfürik asit alımı
  • Artan süreç verimliliği
  • Daha düşük kirletici madde seviyeleri
Uygulamalar
  • Bakır arıtma