PDP İyon Değişimi

Klorür değirmene odun yongaları, kostik ve jeneratörde kullanılmış asit olarak girer ve geri kazanım kazanının aşınmasına ve tıkanmasına neden olarak buhar üretiminin en aza indirilmesine ve maliyetli kesintilere yol açabilir. PDP Çöktürücü Toz Arıtma Sistemi, bir Kraft değirmeninde elektrostatik çökeltici (ESP) tozundan klorürü seçici olarak ayıran bir klorür giderme sistemidir. SSU ™ sistemine dayalı olarak, yüksek derecede seçici iyon değişim reçinesi, klorürü sülfat tuzlarından ayırırken, aynı zamanda değerli pişirme kimyasallarını geri kazanır.

Faydaları
  • Önemli ölçüde daha düşük sermaye ve kurulum maliyetleri
  • Azaltılmış işletme maliyetleri
  • Daha verimli sülfat ve karbonat geri kazanımı
  • Klorür ve / veya potasyumun verimli bir şekilde uzaklaştırılması
  • Daha küçük ayak izi
Uygulamalar
  • Kağıt Hamuru ve Kağıt işlemleri