SU VE ATIK SU

Anasayfa » Filtrasyon » SEKTÖRLER » TEKSTİL » SU VE ATIK SU

Tekstil atıksu arıtımı için filtrasyon ve ayırma çözümlerimiz, geri kazanım ve tesise geri dönüşüm veya doğrudan drenaja deşarj için süzüntü üretir. Seçilen teknolojiye bağlı olarak, kirletici maddeler ya tahliye için yeterince azaltılır ya da taşıma maliyetlerini azaltmak için önemli ölçüde konsantre edilir. Bu endüstrilerden gelen atık sular, yüksek düzeyde askıda katı madde, kimyasal boya, lifli malzeme, yağ ve gres, BOİ ve KOİ içeren, işlenmesi en zor sular arasında kabul edilir. Sistemlerimiz bu sorunları yalnızca doğru membran konfigürasyonunu uygulayarak değil, aynı zamanda bu özel membranları tasarımı ve kurulum deneyimiyle birleştirerek, son nokta atık su arıtma sistemlerimiz tarafından oyulma ve diğer değirmen atıklarını arıtarak çözmektedir.

BROŞÜR

Şunlar İçin İdeal:

  • Tekstil Operasyonları

MEMBRAN ÇEŞİTLERİ

ATIK SUYUN YENİDEN KULLANIMI

YÜKSEK SAFLIKTA SU