ÇEVRE

Yarım yüzyılı aşkın bir süredir KSS, temiz ve güvenli içme suyu ve etkin atık su arıtması sağlamayı taahhüt etmektedir. Gelişmiş teknolojilerimiz katı su kalitesi standartlarını karşılar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yeraltı suyu, yüzey suyu, deniz suyu ve acı su dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen suyu arıtabilir. Çözümlerimiz uygun maliyetlidir ve bulanıklığı, askıda katı maddeleri, virüsleri ve bakterileri, alüvyonları ve metalleri ortadan kaldırırken iş gücü, enerji ve temizlik kimyasalları gereksinimlerini azaltır.