AĞIR METAL GİDERME

Ağır metal atıksu üreten endüstriler için filtrasyon ve ayırma çözümlerimiz, geri kazanım ve tesise geri dönüşüm veya doğrudan drenaja deşarj için süzüntü üretirken, çökeltilmiş metalleri deşarj düzenlemelerini karşılamak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için konsantre eder. Membranlardan süzüntü, metal konsantrasyonunda önemli ölçüde daha düşüktür ve membranın kendisi gerçek bir fiziksel bariyer olmakla birlikte, geleneksel yerçekimi ayrımlarına kıyasla kalite açısından önemli ölçüde daha tutarlıdır. Bu endüstrilerden gelen atık sular zor olabilir, ancak doğru membran konfigürasyonlarının uygulanması ve kurulum deneyimimiz ile sorununuz çözülür.

Şunlar İçin İdeal:

  • Birincil Metal Tesisleri
  • Metal İşleme Operasyonları
  • İşleme İşlemleri
  • Damgalama ve Haddeleme İşlemleri
  • Kaplama Tesisleri

ATIK SU ARITMA